Andra tjänster

Företagstjänster för chefer och medarbetare som ger ökad lönsamhet.

Jag erbjuder ett professionellt utvecklings- och förändringsarbete till företag som vill förbättra arbetsmiljön, öka motivationen bland medarbetare, stödja chefer och lösa konflikter för att skapa en högre lönsamhet.

Psykiska ohälsa är idag det största skälet till att människor mår dåligt på arbetet vilket gör att produktiviteten och lönsamheten sjunker. Med samtal och stöd kan en medarbetare få hjälp att snabbt komma vidare i processen.

Omorganisation, uppsägningar eller dålig arbetsgemenskap skapar osäkerhet. Otydliga mål och förväntningar eller ett bristande ledarskap ger medarbetare som inte är engagerade. Att våga prata om det som skapar missnöje ger i längden stora konkurrensfördelar som gynnar kärnverksamheten. Samtalsterapi och rådgivning för företag ger stöd i allt ifrån personlig utveckling till att möta medarbetare i kris.

Till detta finns även möjlighet att använda sig av ett antal kartläggningar att utgå ifrån vid enskilda- och gruppsamtal.

Begär offert.


Feminint Ledarskap

I samarbete med Lifecap AB kan jag erbjuda bl.a utbildningar och föreläsningar i feminint ledarskap (se www.lifecap.se)