Energiterapi

Ett starkt emotionellt fattat beslut kan inte ändras av ett nytt intellektuellt beslut.

Energiterapi hjälper dig att känslomässigt gå ner på djupet för att hitta tidiga minnen och vilka beslut som är fattade i samband med dessa. När vi vet vilka omedvetna beslut vi har tagit kan vi gör ett nytt val som gör att vi kan ändra vårt sätt att reagera/agera idag. Exempel på detta kan vara, varför är det så svårt att banta, varför känner jag mig alltid övergiven/ensam, varför väljer jag relationer som inte ger mig det jag önskar, Varför reagerar jag som jag gör i vissa situationer eller inte får de resultat som jag önskar mig. 

Energiterapi är ett effektivt komplement till samtalsterapi eller när du vill titta på ursprunget av en enskild känsla. Energiterapi sker under lätt hypnos, där du är avslappnad men fullt medveten om vad som sker.

Energiterapi fungerar också bra på fobier och rädslor.